Statystyka

Użytkowników:
12
Artykułów:
87
Odsłon artykułów:
537343

Warto przeczytać

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

Sprawozdanie z IX Zjazdu Stowarzyszenia Rodzin z Chorobą Fabry’ego – Waszeta 10-13.06.2011r.

 

   W dniach 10 - 13 czerwca 2010 roku, w miejscowości Waszeta koło Olsztynka odbył się IX Zjazd Stowarzyszenia Rodzin z Chorobą Fabry'ego.

   Tegoroczne spotkanie odbywało się w Ośrodku Wypoczynkowym ,,Waszeta”, położonym na skraju dużych kompleksów leśnych, na malowniczym półwyspie jeziora Pluszne. ( I klasa czystości). Leśna cisza, krystalicznie czysta woda jeziora i wspaniałe żywiczne powietrze - to walory, którymi natura obdarzyła tą okolice. 

 

 W trakcie zjazdu mieliśmy okazję zapoznać się z materiałami i prezentacją firmy Amicus nt. "Szaperony farmakologiczne i lozosomalne choroby spichrzeniowe" zaprezentowaną przez Łukasza Piętka. 

 

 

...

 

 

IX Zjazd Stowarzyszenie odbędzie się w dniach 10-13 czerwca 2010 r w Waszecie koło Olsztynka

Ośrodek Waszeta

 

Zarząd Stowarzyszenia Rodzin z Chorobą Fabry’ego

Z A P R A S Z A    N A

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZE

Które odbędzie się w dniu 11 czerwca 2010 roku w Ośrodku Wypoczynkowym „Waszeta” w miejscowości Waszeta 6, koło Olsztynka.

w I terminie godz. 15.00

*w II terminie godz. 15.30

* zgodnie z § 20 ust. 4 Statutu Stowarzyszenia Rodzin z Chorobą Fabry’ego:  „Uchwały Walnego Zebrania odbyte w drugim terminie, tj. w tym samym dniu a 30 minut później są ważne i obowiązują wszystkich członków bez względu na liczbę obecnych na zebraniu.”

Proponowany porządek obrad:

WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO

1. Otwarcie zebrania.

2. Zatwierdzenie porządku obrad.

3. Wybór (przewodniczącego i sekretarza) Prezydium Walnego Zebrania Stowarzyszenia Rodzin z Chorobą Fabry’ego.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Zmiany w statucie Stowarzyszenia w związku ze staraniami o status Organizacji Pożytku Publicznego.

6. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Rodzin z Chorobą Fabry’ego z działalności za ostatni rok i za okres kadencji.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności.

8. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego z działalności.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania absolutorium dla ustępującego Zarządu.

10. Wybory Prezesa Stowarzyszenia Rodzin z Chorobą Fabry’ego.

11. Wybory pozostałych członków Zarządu.

12. Wybory Komisji Rewizyjnej.

13. Wybory Sądu Koleżeńskiego.

14. Wolne wnioski i dyskusja.

15. Zakończenie obrad.                                                                           

 

 W imieniu Zarządu
Genowefa  Piętka