Statystyka

Użytkowników:
12
Artykułów:
87
Odsłon artykułów:
537351

Warto przeczytać

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

 

Zaproszenie na VI Zjazd Stowarzyszenia Rodzin z Chorobą Fabry’ego – Władysławowo-Chłapowo 12.09.2009r.

 

Z A W I A D A M I A

     Zarząd Stowarzyszenia Rodzin z Chorobą Fabry'ego zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków (§ 20 pkt. 2 Statutu).

Zebranie odbędzie się w dniu 12 września 2009r.o godz. 19.00 w miejscowości Chłapowo ul. Żeromskiego 67 "Willa Morska".

Strona www "Willa Morska" 

W przypadku braku quorum zebranie rozpocznie się w dniu 12 IX 2009 r. w siedzibie j.w. o godzinie 19.30, bez względu na frekwencję.

Porządek zebrania:

 • Wstęp
 • Wybór przewodniczącego zebrania
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej
 • Przyjęcie dymisji Genowefy Piętki ze stanowiska wiceprezesa.
 • Komunikaty.
 • Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za okres.
 • Sprawozdanie finansowe za rok 2008.
 • Sprawozdanie z podjętych działań na rzecz rejestracji Stowarzyszenia jako organizacji pożytku publicznego.
 • Dostosowanie składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej do Art. 20 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
 • Wybory uzupełniające do Zarządu na stanowisko wiceprezesa.
 • Podjęcie uchwały o rejestracji Stowarzyszenia jako organizacji pożytku publicznego.
 • Podjęcie uchwały o przyjęciu poprawek w Statucie Stowarzyszenia.
 • Wolne wnioski.
 • Zakończenie obrad.

W imieniu Zarządu

Genowefa Piętka

 Wiceprezes Stowarzyszenia Rodzin z Chorobą Fabry'ego  

 

 PROGRAM ZJAZDU

 10.09.2009 r. czwartek

 Przyjazd do Chłapowa

Godz. 14.oo - zakwaterowanie.

Godz. 15.oo - obiad.

Godz. 16.oo 

Spotkanie uczestników VIII Zjazdu z zaproszonym gościem Panią Agnieszką Grzybowską przedstawicielem firmy Genzyme oraz powitanie nowych członków w Stowarzyszeniu. 

Omówienie PROGRAMU ZJAZDU

Godz. 19.oo - kolacja

Godz. 19.30 

Posiedzenie Zarządu. Pozostałym uczestnikom proponuję spacer nad morze. 

 

11.09. 2009 r. piątek 

 Godz. 8.oo - śniadanie

Godz. 9.oo - wyjazd na zwiedzanie do Władysławowa  

  - DOM RYBAKA - Władysławowo ul. Hallera

  - MUZEUM MOTYLI I OWADóW (wstęp 3,50 zł) ul. Hallera 4

  - BASZTA z tarasem widokowym (wstęp 4 zł) ul. Hallera 4

  - HALLERóWKA (wstęp: 2 zł dzieci, 3 zł dorośli) ul. Morska 6

Godz. 15.oo - obiad

Godz. 16.oo 

Spotkanie z zaproszonym gościem Panem Andrzejem Rytlem przedstawicielem firmy Shire.

Godz. 19.oo - kolacja

Godz. 20.oo - co proponujecie?

 

 12.09.2009 r. sobota

 Godz. 8.oo - śniadanie

Godz. 9.oo - wyjazd w kierunku Jastrzębiej Góry 

- GWIAZDA PóŁNOCY - Jastrzębia Góra (obelisk wyznaczający najdalej wysunięty na północ skrawek Polski) 

- LATARNIA MORSKA - Rozewie (przy głównej ulicy) 

- KLIF - Rozewie (na wysokości latarni morskiej)

- PRACOWNIA BURSZTYNU Chłapowo ul. Władysławowska 56  (wstęp 2 zł/os)

- WĄWóZ CHŁAPOWSKI

- ALEJA GWIAZD SPORTU

Godz. 14.oo - obiad

Godz. 15.oo

Spotkanie z zaproszonymi gośćmi:

Panią dr Magdą Wiśniewską z Kliniki Nefrologii, Transplantacji i Chorób Wewnętrznych PAM w Szczecinie

oraz Panem Quin Dinh przedstawicielem firmy Amicus Therapeutics.

Godz. 18.oo - kolacja

Godz. 19.oo  

  - otwarcie Walnego Zjazdu Stowarzyszenia Rodzin z Chorobą Fabry'ego

  - lista obecności 

  - dalszy przebieg zebrania zgodnie z załączonym porządkiem obrad  

 

13.09.2009 r. niedziela

 Godz. 9.00 - śniadanie

Godz. 11.oo - Koniec zakwaterowania

 Rozstanie - DO ZOBACZENIA ZA ROK !